dilluns, 17 de març de 2014

Línes pures


El propietari d'un antic solitari, provinent de la seva família, en volia fer un anell actual. Aquí el resultat, línies pures.