dimarts, 17 de febrer de 2015

Arracades d'atzurita en brut

L'atzurita és un mineral de la classe dels carbonats i rep el seu nom
per el seu color blau. És un dels dos bàsics minerals carbonats de coure junt amb la malaquita.